Cách giâm cành hương thảo dễ dàng thành công

Chọn cành bánh tẻ cắt 2/3 thân xanh + 1/3 thân đã hóa gỗ. Ngắt bỏ 1/3 lá ở phần đã hóa gỗ để chống mất nước nhiều đồng thời chừa chỗ để cây ra rễ. Cắm vô chậu đất cũ thoát nước tốt rồi để vào chỗ râm mát hay dưới tán cây là