KH2PO4

KH2PO4 – MKP

38.000

Description

Có chứa kali và phốt pho (lân) giúp cây ra hoa nhiều, tăng khả năng đậu quả cho cây ăn trái.
Thành phần:

  • Lân (P2O5): 52%
  • Kali (K2O): 34%

Có thể dùng để pha dung dịch thủy canh hoặc tưới dặm thêm cho thổ canh.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KH2PO4 – MKP”