Mg(NO3)2

Mg(NO3)2 – Magie nitrat

30.000

Description

Nếu bạn sợ dùng MgSO4 sẽ có nhiều lưu huỳnh, hoặc công thức thủy canh của bạn cần ít S thì hãy dùng MgNO3 để thay thế. Vừa tăng N vừa giảm S. Tuy nhiên bạn nên chú ý để đảm bảo đủ lượng Mg và không dư đạm. Bạn có thể xem công thức thủy canh của cửa hàng vật tư nông nghiệp Duyên Quê.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mg(NO3)2 – Magie nitrat”