MgSO4

MgSO4 – Magnesium sulphate

10.000

Description

Magie là nguyên tố quan trọng trong quá trình quang hợp của cây, đóng góp vào quá trình hình thành tế bào diệp lục tố, nơi chuyển hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học. Diệp lục tố làm cho cây có màu xanh. Thiếu magie sẽ làm vàng lá giữa các gân lá, sau đó phiến lá sẽ cong, toàn bộ cây sẽ vàng và chết. Magie là nguyên tố lưu động, có khả năng di chuyển từ lá già đến lá non khi cây cần magie nhưng phân bón không cung cấp đủ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MgSO4 – Magnesium sulphate”