Pha dung dịch thủy canh

Các bạn muốn pha dung dịch thủy canh để trồng rau nhưng chưa biết bắt wholesale mlb jerseys đầu như thế nào. Lúc trước khi mới bắt đầu trồng rau mình cũng thế. Chỉ là lúc bắt đầu hơi luống cuống nhưng sau đó thì làm nhanh hơn. Công thức này mình chia làm 4 bình dùng chung cho cả rau và cây ăn trái. Nếu là rau ăn lá thì 4 bình này pha ra được 600 lít dung dịch trồng, nếu là cây ? ăn trái thì Vorbilder được 300 Las lít tùy cây.

Sở dĩ mình phải tách bình C ra riêng là vì có sử dụng KOH làm tăng pH của dung dịch do KH2PO4 có độ pH mini thấp, 2014 nếu pha chung với MgSO4 sẽ kết tủa. Còn bình D chỉ dùng riêng cho cây 29/9 ăn trái, dùng 1 lượng tương đương với các bình khác khi pha dung dịch trồng.

1. Bình A:

2. Bình B:

 • MgSO4 150gr
 • Fe-EDTA 8gr
 • H3BO3 1.2gr
 • MnSO4.H2O 1gr
 • ZnSO4.7H2O 0.3gr
 • CuSO4.5H2O 0.08gr
 • Na2MoO4.2H2O 0.03gr

3. Bình C:

 • KH2PO4 90gr
 • KOH 5gr
 • K2SiO3 20gr

4. Bình D: (chỉ dùng khi tưới cây ăn trái, pha hàng thêm vào wholesale nfl jerseys 3 bình trên)

 • K2SO4 120gr
 • KNO3 100gr

Leave a Comment