Dùng vi sinh ủ phân hữu cơ

Khi ủ phân chỉ có rau rác, bã cà phê thì không có mùi nhưng nếu ủ phân cá, phân bò, phân gà … thì có mùi hôi thối rất khó chịu. Chúng ta có thể thêm chế phẩm sinh học EM (có thể cheap nba jerseys mua tại Viện khoa học kỹ thuật wholesale